Dansk Energi writes about RACELL’s engagement in a project in Bornholm Airport, where electricity, heating and cooling is driven by RACELL’s innovative PVT technology (photovoltaic thermal technology). In Danish:

– “Projektet er et af mange eksempler på, hvordan vi kan udnytte vores position som testzone for energiteknologiske løsninger, siger afdelingschef Klaus Vesløv fra Bornholms Energi & Forsyning, der med støtte fra den statslige EUDP-pulje driver ’Solar Smart System Bornholm’ sammen med teknologiproducenten RACELL samt Danfoss, DTU, Cowi og Kommunikationsbureauet Rubrik.”

Find the original article here.